Fóliové bazény patria medzi najžiadanejšie na európskom trhu. Z betónových tvárnic DT je možné postaviť akýkoľvek tvar bazéna, bez obmedzení variabilnosti tvarov. Jeho pevnosť, trvanlivosť, statická jednoliatosť, pružnosť a odolnosť proti agresívnym vplyvom vody chémie i zeminy ho radi medzi najčastejšie vyhľadávané typy bazénov.
Fóliové bazény patria medzi najžiadanejšie na európskom trhu. Z betónových tvárnic DT je možné postaviť akýkoľvek tvar bazéna, bez obmedzení variabilnosti tvarov. Jeho pevnosť, trvanlivosť, statická jednoliatosť, pružnosť a odolnosť proti agresívnym vplyvom vody chémie i zeminy ho radi medzi najčastejšie vyhľadávané typy bazénov.